22. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
22
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 21. 4. 2021 ve 14:00 hodin v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 – Řepy

Návrh programu:

22.1 Kontrola zápisu / schválení programu
22.2 Změny rozpočtu k 28.2.2021
22.3 Změny rozpočtu k 31.3.2021
22.4 Změny rozpočtu k 30.4.2021
22.5 Postup ve věci podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně
22.6 Revidovaná kupní smlouva na stavbu garáže, pozemek parc. č. 752/46


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Mgr. Monika Čermáková MUDr. Antoine Katra    

 

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Pavel Maxa  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš      

 

Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      

 

Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2
Volba místostarosty

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra MUDr. Kateřina Pekárková Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Jiří Masopust      

 

Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 28.2.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 4
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Nehlasoval:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková Jiří Masopust

 

Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 31.3.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 30.4.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7
Postup ve věci podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Proti:

Ing. Jaroslava Šimonová      


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8
Revidovaná kupní smlouva na stavbu garáže, pozemek parc. č. 752/46

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař