22. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
22
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Jednání se konalo dne 30. září 2020 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17.

Přítomni za MČ Praha 17
Starostka PhDr. Synková, místostarosta p. Marek, místostarosta p. Masopust, tajemník úřadu Bc. Loučka

Přizván
Zástupce městské policie p. Bernát

Přítomni za Poradní sbor
p. Hradil, Mgr. Tupá, Mgr. Beňová, Ing. Pilný

Omluveni
Ing. Andrle, Ing. Blahovec, pí Vodárková

Neomluven
p. Mrskoč

PhDr. Synková
-
přivítala členy Poradního sboru a představila nového místostarostu p. Masopusta, který má na starosti oblast správy majetku
- zdůvodnila, proč byl několikrát posunut termín Poradního sboru (pandemie a malá účast členů PS na předem dané termíny)
- předčítá dotazy omluvených členů Poradního sboru - Ing. Blahovce a p. Mrskoče

Předem poslané dotazy od členů Poradního sboru

Dotazy od Ing. Blahovce
Nejprve bych se chtěl dotázat, zda se vedení městské části zamýšlelo (asi určitě ano) nad tím, že se částečně zmenšuje v některých směrech občanská vybavenost v Řepích. Konkrétně mám na mysli úbytek některých, pro občany důležitých obchodů, které se ještě, doufejme jen na čas, umocní i rekonstrukcí obchodního komplexu „OVUS“. Přehled, který uvádím, je přehledem za posledních více než 20 let, kdy v Řepích bydlíme.

A) Obchodní síť:

1)  Prodejny masa a masných výrobků

nejprve zanikla při rekonstrukci Kulturního domu Průhon prodejna v jeho původním komplexu
později zanikla prodejna masa „U Václava“ – vedle Normy
při rekonstrukci OVUSu zanikne (doufejme jen dočasně) i prodejna v 1. patře tohoto komplexu, čímž nebude, zřejmě, v Řepích ani jedno řeznictví.

2) Prodejny elektromateriálu a elektrospotřebičů:

zanikla velmi dobře vybavená prodejna elektromateriálu v ulici Socháňova (byla v domě přímo na opačném rohu, než je dnes cukrárna Aleš).
později zanikla prodejna elektro v 2. patře obchodního komplexu „OVUS“. V současné době není tedy v Řepích ani jedna specializovaná prodejna elektromateriálu.

3) Prodejny potravin:

nejprve byla prodejna potravin PLUS nahrazena na nějaký čas prodejnou PENNY MARKET, dnes je používána jako výdejní místo nějakého internetového obchodu.
s rekonstrukcí „OVUSu“ zanikne, alespoň dočasně, zřejmě i prodejna potravin ALBERT.

Chtěl bych se proto dotázat, zda má vedení městské části nějaké možnosti ovlivnit výskyt a rozložení některých důležitých obchodů a v souvislosti s tím i, zda bude, po rekonstrukci, obnovena činnost sítě služeb v „OVUSu“ v dnešním rozsahu, či zda se s majitelem objektu o těchto záležitostech jedná.

Na straně druhé je v Řepích celá řada obchodů a provozoven, které občanům dobře slouží a to je nutno naopak pochválit. Proto jsem se v úvodu zmínil jen o úbytku v některých směrech vybavenosti.

Naopak bych chtěl vyzdvihnou věci, které za pochvalu určitě stojí:

především je to vybudování plaveckého bazénu, který snese srovnání s bazény v zahraničí (měl jsem a mám možnost navštěvovat bazény v Rakousku i Jižním Tyrolsku a úrovní a vybavením si s nimi řepský bazén určitě nezadá).

pochvalu si zaslouží i péče o dětská hřiště v Řepích, zejména jejich pravidelné opravy a údržba.

PhDr. Synková
- přislíbila vznést dotazy na společnost Trikaya, která je vlastníkem obchodního domu

Dotazy od p. Mrskoče
1) Na začátek pochvala – zdá se, že se podařilo nějakým způsobem zlepšit čistotu a množství odpadků u ohnišť a altánů v Aktivním lesoparku. Děkujeme!

2) Konflikty chodců a cyklistů na chodníku u Slánské ulice. Dvakrát denně chodím po chodníku od křižovatky Slánská Bazovského, směrem okolo půjčovny Cramo do Opukové ulice a zpět. Není týdne, abych nebyl svědkem nebo se sám nezúčastnil konfliktu s cyklisty, kteří po tomto chodníku jezdí. S dalšími spoluobčany se ptáme, proč je zde tolerována jízda na kole po chodníku, když přímo na zrekonstruované části bývalého protihlukového tunelu na Slánské je vyhrazený cyklopruh. Další konflikty s cyklisty jsem zaznamenal v podchodu. Vím o srážce se psem a s dítětem, naštěstí bez zranění. Je možné z chodníku a podjezdu odstranit povolení pro vjezd cyklistů a požádat městskou policii o kontroly zejména v ranních hodinách?

p. Bernát
- sděluje, že v současné době žádný konflikt na MP nahlášen nebyl
- diskuze

3) Na stejném místě, před půjčovnou Cramo, na schodech do modré budovy telekomunikační rozvodny se usídlili bezdomovci a už několikrát jsem sbíral použité injekční stříkačky narkomanů. O nepořádku, zápachu a občasných hlučných sedáncích nad krabicí vína nemluvě. Je možné požádat o častější kontrolu místa ze strany městské policie? 

p. Bernát
- informuje, že minulý rok byl tento problém řešen několikrát, ale v současné době žádné stížnosti v této souvislosti hlášeny nebyly
- opět doporučuje při vyskytnutí problému volat hlídku MP

4) Na zrekonstruované polovině nadjezdu Slánská, na straně od benzinky, citelně chybí schodiště směrem k tramvaji, které by bylo logickým pokračováním chodníku. Denně tu chodí desítky lidí po svahu. Před rekonstrukcí byla „zkratka“ ještě násobně frekventovanější, lze předpokládat, že až se zcela otevře prostor pod nadjezdem, že se pohyb vrátí na původní čísla. Nešlo by zde nechat postavit schodiště? 

p. Marek
- konstatuje, že schodiště je součástí projektu rekonstrukce 

5) Na schodech od Billy na ulici Skuteckého směrem k McDonalds se posledních několik dnů začala v opravdu velkém množství houfovat romská mládež. Zatím jsem nebyl svědkem žádného konfliktu s nikým kolemjdoucím, ale možná, že to je jen otázka času. Jsem přesvědčen, že častá přítomnost hlídky MP a kontroly na drogy by skupinu donutili změnit působiště na méně frekventované místo.

p. Bernát
- sděluje, že MP žádné stížnosti nahlášené nemá, opět doporučuje občanům volat hlídku MP
- diskuze

Vyvěšení domovního řádu
Mgr. Tupá
- zmiňuje, že v domě, ve kterém žije, došlo ke zrušení vyvěšení domovního řádu. Je možné, zajistit jeho opětovné vyvěšení do prostor domu?

p. Masopust
- přislíbil prověření situace v obecních i magistrátních domech
- v domech, které jsou v majetku naší MČ by domovní řády vyvěšeny být měly

Očíslování dveří
Mgr. Tupá
- se ptá, zda by bylo možné znovu očíslovat dveře, pokud dojde při rekonstrukci obecních bytů i k výměně vchodových dveří, aby lékař či poštovní doručovatelka věděli, kdo zde bydlí?
(např. dům v ul. Bazovského)

p. Masopust
- zaznamenal si informace ke konkrétnímu vchodu dle Mgr. Tupé a situaci prověří

Osvětlení v podchodu
Mgr. Tupá
- se dotazuje, zda by bylo možné v podchodu z ulice Bazovského zajistit lepší osvětlení z důvodu bezpečnosti, v současné době je nevyhovující

p. Marek
- informuje, že i osvětlení v podchodech, stejně tak jako veřejná osvětlení, jsou ve správě MHMP.
- situaci prověří

Parkování na prostranství naproti úřadu MČ Praha 17
Mgr. Beňová
- se dotazuje, zda by šlo prostranství naproti úřadu v ul. Žalanského nějak nalajnovat, stejně jako na ostatních parkovištích?

p. Marek
- konstatuje, že štěrkový povrch nalajnovat nelze
- ovšem v příštím roce v rámci rekonstrukce Žalanského dojde k úpravám

Kontejnerová stání
Mgr. Beňová
- by ráda věděla, jak to vypadá s opakovaným tématem „kontejnerových stáních “?

p. Marek
- sděluje, že tuto problematiku měl v řešení odvolaný místostarosta Ing. arch. Štěpař, který již vytvořenou studii přepracoval do nepoužitelné podoby, v současné době zadal OŽPD zpracovat studii. Do měsíce by měla být hotová studie, kterou bychom pak rádi vybrali/odsouhlasili spolu s předsedy SVJ.

Umístění radaru
Mgr. Beňová
- se dotazuje, zda by bylo možné umístit radar k přechodu u zastávky Hlušičkova?

p. Marek
- informuje, že komunikace Plzeňská není ve správě naší MČ

Parkování před ZŠ Wericha
Mgr. Beňová
- se ptá, zda by šlo před ZŠ Wericha zřídit 3-4 prozatímní parkovací místa pro rodiče, kteří sem přivážejí děti, aby zde mohli zastavit jen na krátkou dobu?

p. Marek
- podotýká, že v blízkosti je parkoviště a pokud sem v ranních hodinách vezou rodiče děti do školy, krátké zastavení je tolerováno MP (toto potvrzuje i p. Bernát – zástupce MP)
- diskuze na toto téma

Nepřehledný přechod pro chodce
Mgr. Beňová
- upozorňuje na velmi nepřehledný přechod pro chodce poblíž Penny, auta tam jezdí velmi rychle

p. Marek
- informuje, že je v tomto úseku nejvyšší dovolená rychlost 30km/hod

p. Bernát
- také zmiňuje omezenou rychlost, bohužel někteří neukáznění řidiči toto nerespektují

Bezdomovci
Mgr. Beňová
- zmiňuje, že v lesoparku bydlí v jakémsi „stanovém městečku“ bezdomovci, řeší toto nějak MP?

p. Marek
- zmiňuje, že lesopark spadá pod správu Prahy 5

p. Bernát
- konstatuje, že téma bezdomovectví se řeší neustále. O tom, že bezdomovci přebývají v lesoparku MP ví, toto místo je průběžně monitorováno. Větší problém je s nimi v sídlišti.
- diskuze

Nepořádek na hřišti v ul. Socháňova
Mgr. Beňová
- informuje, že v ul. Socháňova, za lékařským střediskem, je hřiště, kde se schází mládež, která po sobě zanechává velký nepořádek. Bylo by možné zajistit úklid?

p. Marek
- přislíbil prověřit
- diskuze

PhDr. Synková
- přislíbila prověřit u paní Čermákové

p. Bernát
- opět doporučuje, pokud bude někdo svědkem vandalství, ihned volat městskou policii 156

Žádost o zřízení stálé služebny městské policie
Mgr. Beňová
- se zajímá, jak to vypadá se zřízením stálé služebny městské policie v Řepích, o kterou žádala paní starostka?

PhDr. Synková
- odpovídá, že p. ředitel MP Ing. Šuster již reagoval na žádost, kterou jsme posílali a vysvětlil, z jakých důvodů se nebude v Řepích stálá služebna zřizovat. Služebna je na Praze 13 v Lýskově ulici, ta je uprostřed lokalit, které zabezpečuje (P13, P17, Řeporyje).

p. Bernát
- doplňuje, že stálá služebna v Řepích je přes den do 19 hodin a dojezd z Lýskovy ulice je cca 4 minuty. Mimo jiné, stálou služebnu, nepřetržitě 24 hodin, zde má státní policie.

Oprava komunikace Žalanského
p. Hradil
- se dotazuje, jak to vypadá s opravou silnice Žalanského?

p. Marek
- reaguje, že v současné době je požádáno o stavební povolení, rekonstrukce by měla začít na jaře 2021

Parkování v ulici Čistovická
Ing. Pilný
- se dotazuje, jak se bude řešit obtížná situace s parkováním vozů v ulici Čistovická poblíž Bělohorských zahrad, kde se obává o bezpečnost lidí při vyjíždění z této komunikace.

p. Marek
- prezentuje dokumentaci na schválenou rekonstrukci ul. Čistovická
- diskuze i s p. Bernátem, mimo jiné i týkající se neoprávněného parkování vozidel mimo značení a jejich pokutování, aj..

Autovraky
Mgr. Beňová
- se dotazuje, jak to vypadá s řešením často diskutovaného problému autovraků v Řepích

p. Bernát
- Správa služeb začala od ledna tohoto roku v Řepích stahovat vraky, bohužel sem stahují další vraky, a to z modrých zón

p. Marek
- diskuze na téma čištění silnic, pokutování a odtah vozů

Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Mgr. Beňová
- se zajímá, zda lze uveřejnit jména členů Zdravé Sedmnáctky a případně i jejich finanční ohodnocení?

PhDr. Synková
- v současné době funkci jednatele vykonává bezplatně (pouze do konce září) p. místostarosta Bíro, v říjnu bude volena dozorčí rada Zdravé Sedmnáctky

PhDr. Synková
- děkuje přítomným za účast a ukončuje jednání Poradního sboru

Začátek jednání: v 17 hodin
Konec jednání: v 18:20 hodin
Zapsala: L. Marcová