21. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
21
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni za MČ Praha 17
Starostka PhDr. Synková, místostarosta p. Marek, místostarosta p. Bíro, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Mgr. Zlatý, tajemník úřadu Bc. Loučka, redaktorka časopisu Řepská sedmnáctka Bc. Linhartová

Přítomni za Poradní sbor
p. Hradil, Mgr. Tupá, Ing. Andrle, p. Mrskoč, pí Beňová, Ing. Pilný

Omluveni
pí Vodárková

PhDr. Synková
-
přivítala nové členy Poradního sboru a představila sebe a zástupce MČ Praha 17
- požádala členy PS, aby se krátce představili
- seznámila přítomné se statutem Poradního sboru

Ing. Pilný
-
pokládá dotaz, zda se jednotlivé podněty řeší i prostřednictvím emailu?

PhDr. Synková
-
podněty jsou diskutovány na jednotlivých zasedáních Poradního sboru, v případě, že není přítomen příslušný místostarosta, bude odpověď zaznamenaná v zápisu PS

Ing. Pilný
-
vznáší první téma na diskuzi, téma „Průjezdný tranzit obytné části Řep v ul. Karlovarská/Čistovická
- následně proběhla diskuze se zástupci MČ
- reaguje na předešlá jednání tzv. Pracovní skupiny zabývající se řešením výše uvedeného problému, ze kterých nejsou žádné zveřejněné výstupy (zápisy)

 Mgr. Zlatý
-
děkuje za upozornění, na příštím setkání Pracovní skupiny toto zmíní

p. Hradil
-
se dotazuje na stav komunikace Žalanského a rozvíjí diskuzi
- vznáší dotaz, zda bude komunikace uzavřená v průběhu rekonstrukce a co je v plánu se zastávkou autobusu?

Mgr. Zlatý
-
informuje, že komunikace Žalanského není v majetku MČ
- momentálně je stav ve fázi projektové dokumentace, zahájení rekonstrukce komunikace je v plánu letos
- oprava proběhne za provozu
- autobusová zastávka bude posunuta blíže k úřadu
- diskuze

Mgr. Tupá
-
upozorňuje na nedostatečný úklid v okolí parkoviště poblíž ulice Makovského
- dále zmiňuje úsek, taktéž v této lokalitě, který by navrhovala upravit z důvodu znemožnění průjezdu vozíčkářů a kočárků v zimním období
- diskuze

Mgr. Zlatý
-
přislíbil zadat požadavek na úpravu úseku na TSK

Ing. Andrle
-
navrhuje na další zasedání pozvat zástupce MP
- podotýká, že v okolí ulice Bazovského téměř nikdy nepotkává hlídky MP
- dotazuje se, jak postupovat při placení povinného poplatku za psa, když je majitel držitelem průkazu ZTP?

PhDr. Synková
-
dotaz budeme směrovat na paní Babickou, která má v gesci správu daní a poplatků a info jak postupovat bude zasláno na email p. Andrleho

p. Mrskoč
-
vznáší dotaz, zda existují nějaká pravidla o spolupráci s MP a jaké má MP pravomoce ?

PhDr. Synková
-
zřizovatelem MP je MHMP
- na příštím zasedání Poradního sboru se tato otázka projedná přímo se zástupci MP

pí Beňová
-
má pocit, že poslední dobou na území městské části mizí zelené odpadkové koše?
- upozorňuje na místy rozpadající se Parter, je možné zajistit jeho opravu?
- doplňuje, že v zimním období je jeho povrch dost kluzký
- dále upozorňuje na dva nájezdy pro vozíčkáře v ul. Drahoňovského, směr Makovského v areálu u ZŠ gen. Fr. Peřiny, kde pravidelně parkují auta

Mgr. Zlatý
-
zelené koše se na zimu odinstalovávají

p. Marek
-
oprava Parteru se bude řešit na jaře
- zmiňuje, že parkující auta na nájezdech pro vozíčkáře je podnět pro MP
- diskuze na téma nájezdů a neoznačených přechodů

Ing. Pilný
-
požádal Ing. Zlatého o doplnění svého emailu do „Pracovní skupiny“

p. Marek
-
navrhuje připravit na příští zasedání PS projektor s mapou, pro lepší orientaci diskutovaných lokalit

Ing. Pilný
-
diskuze na téma zelených baliset
- vznáší dotaz, zda by bylo možné prověřit, jestli MP řeší parkující auta na označeném přechodu?

p. Marek
-
navrhuje nechat téma parkujících aut na přechodech na příští zasedání PS za účasti zástupce MP
- diskuze

Ing. Pilný
-
rozvíjí diskuzi s p. Markem na téma rekonstrukce mostu Slánská

PhDr. Synková
-
děkuje přítomným za účast a ukončuje jednání Poradního sboru

Začátek jednání: v 17 hodin
Konec jednání: v 18 hodin
Zapsala: L. Marcová

Termín dalšího jednání Poradního sboru: 20. dubna 2020