2. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Program

Svolávám

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 16. 11. 2022 v 15:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

2.1 Schválení programu
2.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
2.3 Kontrola zápisu
2.4 Působnost uvolněných i neuvolněných členů RMČ Praha 17
2.5 Volba radního
2.6 Volba předsedy Finančního výboru
2.7 Volba a jmenování členů Kontrolního výboru
2.8 Volba a jmenování členů Finančního výboru
2.9 Volba a jmenování členů Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události ZMČ Praha 17
2.10 Znovuzvolení soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6
2.11 Změny rozpočtu k 30.9.2022
2.12 Změny rozpočtu k 31.10.2022
2.13 Změny rozpočtu k 30.11.2022
2.14 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2022
2.15 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2023 pro městskou část Praha 17      
2.16 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/50 v k.ú. Řepy
2.17 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky – hl. m. Praha
2.18 Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál 2022 – Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
2.19 Žádost o dofinancování projektu na rekonstrukci antukových kurtů TJ Sokol Řepy, z.s.


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25 hod)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Zdržel se:

Pavel Maxa      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra Ing. arch. Michal Štěpař    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 5
Volba radního

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Ing. Lenka Malinkovičová Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.  


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra Bc. Jiří Krejzar Martin Marek  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 7
Volba a jmenování členů Kontrolního výboru

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 10
Znovuzvolení soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Pavel Maxa Peter Mrázek
Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra Martin Marek    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 11
Změny rozpočtu k 30.9.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Martin Marek Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Zdržel se:

Ing. Lenka Malinkovičová PhDr. Jitka Synková    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 12
Změny rozpočtu k 31.10.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 13
Změny rozpočtu k 30.11.2022 - rozdělení bodu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Monika Čermáková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Proti:

JUDr. Věra Havlíčková Peter Mrázek    


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 13
Změny rozpočtu k 30.11.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 8
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Martin Jaroš Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Mgr. Lukáš Pokorný
PhDr. Jitka Synková Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 14
Změny rozpočtu k 30.11.2022 - dodatek

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 15
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa
Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík
Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.      


   Zdržel se:

Bc. Jiří Krejzar      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 13
Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2023 pro městskou část Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 17
Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/50 v k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 18
Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky ­ hl. m. Praha

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka
Mgr. Alena Kopejtková Bc. Jiří Krejzar Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek
Pavel Maxa Peter Mrázek Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 19
Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál 2022 ­ Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 6
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Ing. Lenka Malinkovičová Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Zdržel se:

Martin Jaroš Bc. Jiří Krejzar Mgr. Lukáš Pokorný Bc. Martin Štěpař
Ing. arch. Michal Štěpař Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 20
Žádost o dofinancování projektu na rekonstrukci antukových kurtů TJ Sokol Řepy, z.s.

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková Martin Jaroš Mgr. Štefan Klučka Mgr. Alena Kopejtková
Bc. Jiří Krejzar Martin Marek Pavel Maxa Peter Mrázek
Mgr. Lukáš Pokorný Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal
Bc. Martin Štěpař Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.


   Zdržel se:

Ing. Lenka Malinkovičová      


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra