10. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Orgán
Komise kultury a vzdělávání
Číslo jednání
10
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Účastnili se:

Josef Dirbák
JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Alena Kopejtková
Mgr. Petr Gruber
Bc. Ivana Rousková
Mgr. Olga Ryšavá
Mgr. Miroslav Šoukal
(Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise Mgr. N. Zemanové)

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o projednaných akcích a o kulturních a vzdělávacích akcích s ohledem na Covid19
  3. Informace o chystaných akcích v souvislosti s připomínkou 400 let od bitvy na BH
  4. Diskuze
  5. Závěr 

Průběh jednání:

Předseda Josef Dirbák přivítal přítomné a informoval o akcích a jejich konání v souvislosti s Covidem19.
Tradiční Babí léto bylo zrušeno pro příliš velký počet a koncentraci lidí.
Probíhající výstava Sochaři Mánesa v KC Průhon je zpracována i v 3D formátu. Naleznete ji na webu KC Průhon, je velmi kvalitně zpracována speciální technologií.
Zažít Řepy jinak na Bílé Hoře proběhlo s dobrou účastí. Návštěvníci byli poučeni na plakátech – roušky, dezinfekce, V rozsáhlém prostoru, na kterém se akce konala, byli účastníci rozptýleni. Proběhlo vyhodnocení soutěže, která byla vyhlášena k výstavě Ptáci. Ceny byly nakonec určeny pro děti 1. a 2. stupně základních škol. Sestry benediktinky pro veřejnost otevřely areál Poutního místa Panny Marie Vítězné. V areálu vystavovaly patchwork a přes nepřízeň počasí byla požehnána nová Poutní zahrada za účasti starostky Jitky Synkové a zastupitele Jana Farkače.
Je potvrzeno konání vinobraní v klášteře u boromejek.
Přípravy na akce vztahující se k výročí bitvy na Bílé hoře pokračují, ale u některých dochází z důvodu kovidových opatření k posunu termínu. Vernisáž venkovní výstavy v areálu Poutního místa Panny Marie Vítězné byla posunuta na 20. 10. 2020.  V ambitech areálu bude instalováno deset oboustranných panelů, které mapují vývoj poutního místa v dějinných souvislostech. Ve zlaté kopuli kostela byly objeveny historické dokumenty zachycující změny místa v průběhu staletí. Tyto materiály byly použity k přípravě výstavy.
Ministerstvo vnitra s Národním archivem ve spolupráci s naší Městskou částí připravují rozsáhlou reprezentativní publikaci k výročí. Městská část spolupracuje se sestrami benediktinkami na aktualizovaném vydání průvodce poutním místem a historickými událostmi na Bílé hoře, který bude cenově dostupnější (náklad cca 5 tisíc).
Byl připomenut návrh na zakoupení knihy Oliviera Chalina „Bílá hora“. Předání školám by mohlo být doplňujícím momentem při některé z akcí.
Termín plánovaného promítání filmu „V síti“ pro školy byl po značných komplikacích distributorem nabídnut na listopad. V současné situaci, ale není možné zajistit vše napevno. Jednání byla prozatím přerušena a promítání odvoláno.
K návrhu na přemístění sochy se vyjádřili členové spolku Mánes. Jejich profesionální názor je negativní, protože socha „Po lázni“ B. Bendy je menšího formátu a navrhované náměstíčko u SC Řepy je vzhledem k jejím rozměrům příliš velké. Členové komise po ukončení jednání navštívili osobně místo na začátku ul. Bendova u červených hodin. Shodli se, že umístění sochy na tomto místě by bylo možné po nutných úpravách okolí včetně odstranění některých stálých prvků.
Předseda oslovil členy komise s žádostí o informace o možných aktivitách (nápadech na ně) k podpoře kultury. Rád sám pomůže i poskytne poradenství k podmínkám, za jakých je lze pořádat.

Paní Rousková informovala o aktivitě Komunitního spolku. Byla zahájena výstavba oplocení komunitní zahrady a budou se vysazovat stromy. Do této aktivity by členové spolku rádi zapojili občany formou akce Adoptuj si strom. Probíhá příprava na výstavbu vyvýšených záhonů. Lidé ze sídliště běžně donášejí bioodpad do kompostéru.
Na dotaz předsedy o případném vandalství, vysvětlila paní Rousková, že nacházejí občas odpadky na pozemku, ale k přímému ničení nedochází. Situace se zlepšuje, jak lidé začínají respektovat soukromý prostor.

Příští setkání Komise kultury a vzdělávání je plánováno na listopad.

V Praze dne: 11.9.2020
Zapsala: Zemanová
Schválil: J. Dirbák
Ověřila: Bc. Ivana Rousková

Zápis z 10. zasedání Komise kultury a vzdělávání