Veřejné projednání tvorby strategického plánu: 20. 6.

Avizované setkání s občany s prezentací k tématu strategický plán proběhlo v úterý 20. června v KC Průhon. Veškeré podrobnosti k tomuto tématu naleznete na Úvodní stránce pod záložkou Strategický plán rozvoje městské části Praha 17.