Veřejná diskuse na téma parkování

1.3.2018

Vkládáme několik fotek z veřejné diskuse na téma parkování v Řepích. Podrobný článek naleznete v dubnové Ř17, ale zde alespoň stručně: Úvodní část patřila prezentacím. První z nich se týkala např. základním funkcím zón placeného stání, regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v blízkosti tras MHD, zásadnímu významu celopražského řešení, opakovaným žádostem na Magistrát o urychlené řešení deficitu parkovacích míst, nočnímu parkování autobusů a podobných vozidel i přes... zákaz, parkovištím u krematoria, Billy, ve Zličíně a mnohé další. Místostarosta Marek dále shrnul  lokality a vybudovaná parkovací místa v posledních několika letech, představil záměr k vybudování parkoviště v Mrkvičkově ulici v 2Q/2018 a zadané zpracování studie výstavby odstavných ploch v ulicích Drahoňovského a Skuteckého. Druhou prezentaci představil Ing. Šíma z Magistrátu, a ta se týkala dopravních řešení v celé Praze. Následovala diskuse, místy vcelku bouřlivá, kde se řešilo např. placené parkování, zóny, vraky, lokality pro vybudování dalších parkovišť, ale i témata, která s parkováním přímo nesouvisela. Jak vidno, toto je téma opravdu zásadní, sál KC Průhon byl zaplněn do posledního místa a podobná veřejná projednání mají smysl.