Řepský hřbitov očima studentů architektury

9.5.2019

Ve čtvrtek 9. května v řepském KC Průhon studenti architektury představili veřejnosti své práce na téma budoucího rozvoje řepského hřbitova.

Hřbitovy jsou místem vzpomínek a zároveň klidnými a zelenými parky ve městech. Studenti se v rámci výuky na fakultě architektury seznámili s vývojem a současnými způsoby pohřbívání, pietou za zesnulé a zamýšleli se, jak je vnímáme dnes a jakou podobu by měly mít v budoucnu.

Cílem setkání bylo přiblížit téma smrti a funerální architektury současné společnosti a umožnit studentům vyzkoušet si prezentaci a obhajobu svých myšlenek nejen před odborníky, ale i laickou veřejností.