Porada zástupců ÚMČ Praha 1 - 57

17.5.2018

V Řepích se diskutovalo o ekologii

17. května řepské kulturní centrum přivítalo zástupce všech městských částí Prahy. Do KC Průhon se sjelo bezmála 90 hostů, aby se zúčastnili neveřejné porady, jejímž ústředním tématem byla ekologie.

Od rána do pozdního odpoledne se na podiu vystřídalo 14 přednášejících. Dopoledním ústředním tématem bylo řízení o přestupku – neudržování čistoty a pořádku na pozemku a následně závazná stanoviska na úseku ochrany ŽP po novele stavebního zákona. Odpoledne přišla na řadu prezentace ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy – záchranné stanice pro volně žijící živočichy, představení charitativně-ekologického projektu KLOK.TEX, odstraňování vytříděného nepoužitelného textilního odpadu, Bigbelly, pasportizace zeleně v naší MČ, programy o soužití se zvířaty se zaměřením na psa, přístupová práva lidí s postižením – majitelů asistenčních, signálních a vodících psů a závěr dne patřil informacím o nakládání s komunálními odpady na území HMP v roce 2018.