Dětská pouť

29.5.2016

Tradiční oslava dětského dne, která se opět konala v zahradě Kláštera sester boromejek.