Den Země

27.4.2016

Jak všichni jistě víte, cílem moderních oslav Dne Země je především upozornit na dopady lidského chování vůči životnímu prostředí, tedy jde hlavně o propagování ekologických myšlenek. Řepské základní i mateřské školy se každoročně k oslavám Dne Země připojují. V první složce fotografií si můžete prohlédnout obrázky, resp. výzdobu zmíněných škol a školek a ve druhé naleznete pár fotografií přímo ze zahrady ZŠ Jana Wericha, kde se každoročně oslava pořádá. Tématem letošního ročníku byly luštěniny. Podrobnější informace naleznete v červnové Ř17.