Den sociálních služeb

19.10.2016

Ve středu 19. října od 15 hodin proběhl v Řepích Den sociálních služeb Prahy 17. Tuto akci pořádala Městská část Praha 17 ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby a Centrem sociálně zdravotních služeb.

Toto setkání se uskutečnilo pod záštitou starostky Mgr. Jitky Synkové, přítomni byli také všichni místostarostové naší městské části. V zastoupení MPSV byl přítomen Mgr. Vrbický, který představil plánovaný záměr novelizace zákona o sociálních službách. Mgr. Krása reprezentoval NRZP ČR a podělil se s účastníky o odborný názor na navrhovanou novelu zákona, radní Prahy 17 Ing. Šimonová vystoupila s příspěvkem na téma Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17. Zástupce starostky Masopust seznámil přítomné hosty s tvorbou Strategického plánu Prahy 17.

Po krátké přestávce následovalo představení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb působících na Praze-Řepích.

Představily se tyto organizace:

  • Centrum sociálně zdravotních služeb
  • Občanské sdružení Martin
  • Domov sv. Karla Boromejského
  • Mateřské centrum Řepík
  • Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
  • Asociace občanských poraden

Přítomní hosté měli možnost získat zajímavé informace o nabízených aktivitách, ale také i o plánovaných aktivitách v naší městské části.