Centrální park - diskuse a představení studentských prací

7.3.2017

Jak by mohla vypadat louka před úřadem? 
7. března proběhla v KC Průhon veřejná debata s představením prací studentů z fakulty architektury, která symbolicky odstartovala budoucí revitalizaci plochy před úřadem. Cílem nebylo vybrat jeden návrh, ale skutečně pouze otevřít debatu na téma: "Co se mi líbí, co bych naopak nechtěl/a, co zde chybí a projekt by mohl přinést." Jedním slovem: MOŽNOSTI.
Pět týmů představilo své návrhy a skutečně jsme viděli pět různých pohledů. Každý z náv...rhů něčím zaujal a následná diskuse byla velmi podnětná. Závěr debaty velmi výstižně shrnula jedna ze studentek (parafrázuji): "Vnímám sice, že každý používáte trochu jiná slova, ale je zřejmé, že všichni vlastně chcete to samé".
To je úžasné, nemyslíte? :)
 Práce studentů budou k vidění v hale KC Průhon do pátku 10. března.