Výkon technického dozoru investora stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Základní údaje

Evidenční číslo: 220
Název: Výkon technického dozoru investora stavby Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora stavby s názvem „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“. Výkon TDI při realizaci stavby bude prováděn od podpisu smlouvy až do kolaudace stavby v souladu s PD.

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 5.5.2016
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 14

Vybraný dodavatel: DOMISTAV CZ a.s.
Smluvní cena (bez DPH): 835 780,00 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Indos spol. s r.o. 49617796 ne 3 222 000,00 Kč 18,417 3 ano  
Fanstav a.s. 27205461 ne 593 400,00 Kč 100,000 1 ano NPZ
DOMISTAV CZ a.s. 27481107 ne 835 780,00 Kč 71,000 2 ano  
PIIS s.r.o. 47469731 ne 4 752 000,00 Kč 12,487 4 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 2017/0021
Datum podpisu smlouvy: 16.3.2017

Vytvořeno: 16.3.2017