Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Základní údaje

Evidenční číslo: 219
Název: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Popis: Komplexní stavební práce na výstavbě víceúčelového sportovního centra. Včetně dodání vnitřního zařízení – sportovní hala s tribunou, bazén, vířivky, sauny.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: nadlimitní
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 29.2.2016
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 0

Vybraný dodavatel: „GEOSAN GROUP + PKS stavby – Centrum Na Chobotě“ dodavatelů GEOSAN GROUP a.s. a PKS stavby a.s.
Smluvní cena (bez DPH): 290 400 000,-Kč Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nejnižší nabídková cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
BAK stavební společnost, a.s. 28402758 ne 346 879 296,69Kč Kč   8 ano  
Sdružení „Na Chobotě CL-EVANS & PRŮMSTAV“ dodavatelů: CL-EVANS s.r.o. a PRŮMSTAV, a.s. 26768607, 25105825 ne 328 967 766,40 Kč Kč   7 ano  
SYNER, s.r.o. 48292516 ne 328 460 013,32 Kč  Kč   5 ano  
IMOS brno, a.s. 25322257 ne 357 594 013,09 Kč  Kč   9 ano  
Společnost „ESB-VCES – VSC Na Chobotě“ dodavatelů: Energie - stavební a báňská a.s. a VCES a.s. 45146802, 26746573 ne 308 396 558,89 Kč  Kč   2 ano  
Metrostav a.s. a BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. 00014915, 25855247 ne 309 383 882,17 Kč  Kč   3 ano  
PSJ, a.s. 25337220 ne 328 516 198,35 Kč  Kč   6 ano  
HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 ne 327 943 469,04 Kč  Kč   4 ano  
„GEOSAN GROUP + PKS stavby – Centrum Na Chobotě“ dodavatelů GEOSAN GROUP a.s. a PKS stavby a.s. 28169522,46980059 ne 290 400 000,-Kč Kč   1 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 2017/0020
Datum podpisu smlouvy: 9.2.2017

Vytvořeno: 27.2.2017