Stavba č. 0085 TV Řepy - Hekova, Augustova

Základní údaje

Evidenční číslo: 214
Název: Stavba č. 0085 TV Řepy - Hekova, Augustova
Popis: Výběr zhotovitele na realizaci kanalizačních, vodovodních řádů, včetně přípojek, nových povrchů komunikací a chodníků.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: jednací bez uveřejnění

Datum uveřejnění: 12.1.2017
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 0

Vybraný dodavatel: PPU spol. s r. o.
Smluvní cena (bez DPH): 380 000,00 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
               

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 2017/0007
Datum podpisu smlouvy: 12.1.2017

Vytvořeno: 17.1.2017