Rekonstrukce vytápění - MŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 148
Název: Rekonstrukce vytápění - MŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy
Popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vytápění (potrubí, radiátory, ventily), měření, regulace a související stavební práce, včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a výkonu autorského dozoru. Přesný rozsah prací je dán zadávací dokumentací, která je přílohou výzvy. Součástí je projednání DPS s Pražskou teplárenskou a.s.

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 3.6.2015
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 2

Vybraný dodavatel: Novaterm spol. s.r.o., Zborovská 58, 150 00 Praha 5
Smluvní cena (bez DPH): 79 000,- Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 90 %
Cena autorského dozoru 10 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Novaterm spol. s.r.o., Zborovská 58, 150 00 Praha 5 17046343 ano 79 000,- Kč   1 ano  
cb-energo s.r.o., Bachmačská 346, 370 01 České Budějovice 28069854 ano 88 230,- Kč   2 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Rekonstrukce vytápění - MŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy
Datum podpisu smlouvy: 18.5.2015

Vytvořeno: 3.6.2015