Rekonstrukce terasy, oprava fasády úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 97
Název: „Rekonstrukce terasy, oprava fasády úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy“
Popis: Předmětem veřejné zakázky je:
Odstranění původního zateplení, vyspravení podkladu a provedení nového certifikovaného ETICS, zesílení původního zateplovacího systému, tj. aplikace zateplovacího systému přes původní ETICS. V některých částech objektu bude původní fasáda ponechána, případně opatřena novým nátěrem omítky z důvodu barevného sjednocení. Dále dojde k zateplení střechy administrativní části objektu a provedení nové hydroizolační vrstvy, která bude provedena i v části spojovacího krčku mezi obřadní síní a administrativní budovou. Součástí realizace je dále: sanace ocelových konstrukcí schodiště a pěší lávky před objektem, provedení drenáže u severní stěny obřadní síně, rekonstrukce terasy před západním vstupem do obřadní síně, výměna podhledu nad vstupem do obřadní síně, výměna dřevěného obkladu ukončení střechy obřadní síně, osazení stříšky na opěrnou zídku u parkoviště a opravu okapní hrany terasy nad úřední deskou.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 15.5.2014
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 34

Vybraný dodavatel: ORSmix s.r.o., Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9, IČ: 24784834
Smluvní cena (bez DPH): 4 490 042,00 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 90 %
Doba provádění 10 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Vanderlaan s.r.o. 45537305/45537305 ne 5 200 225,00 Kč 83,126 5 ano  
KyraStav spol. s.r.o. 02408112/02408112 ne 4 853 760,00 Kč 90,171 3 ano  
PENTAS s.r.o. 48038946/48038946 ano 7 048 439,00 Kč 61,910 9 ano  
DKK Stav s.r.o. 27349187/27349187 ne 4 562 234,00 Kč 93,818 2 ano  
ORSmix s.r.o. 24784834/24784834 ne 4 490 042,00 Kč 94,276 1 ano  
DEREZA, s.r.o. 48036315/48036315 ne 5 694 169,00 Kč 75,301 7 ano  
RENTCENTRUM, spol. s.r.o. 48028231/48028231 ne 3 946 116,00 Kč     ne NKP
XEDOS s.r.o. 27121852/27121852 ne 5 697 791,00 Kč 78,309 6 ano  
NIKA STAV spol. s.r.o. 27233944/27233944 ano 5 368 226,00 Kč 85,277 4 ano  
3 R, v.o.s. 64572129/64572129 ne 6 613 075,00 Kč 65,499 8 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Rekonstrukce terasy, oprava fasády úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - ŘepyDodatek č. 1 ke smlouvě 2014/0068
Datum podpisu smlouvy: 15.5.2014

Vytvořeno: 19.5.2014