Posudek správnosti, úplnosti a rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr na realizaci stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"

Základní údaje

Evidenční číslo: 175
Název: Posudek správnosti, úplnosti a rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr na realizaci stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Popis: zpracování posudku

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: užší

Datum uveřejnění: 6.1.2016
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 3

Vybraný dodavatel: PIIS s.r.o., Husova 168, 530 03 Pardubice
Smluvní cena (bez DPH): 300 000,00 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nabídková cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Mott MacDonald CZ 48588733 ano 300 000,00 Kč   2 ano  
Grant Thornton Advisory s.r.o 26513960 ano 320 000,00 Kč   3    
PIIS s.r.o. 47469731 ano 300 000,00 Kč   1 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Posudek správnosti, úplnosti a rozsahu projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr na realizaci stavby "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"
Datum podpisu smlouvy: 5.1.2016

Vytvořeno: 7.1.2016