Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště v Praze - Řepích

Základní údaje

Evidenční číslo: 132
Název: „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště v Praze - Řepích“
Popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a dodávek na základě rámcové smlouvy zahrnujících celoroční průběžnou péči o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17. Jedná se celkem o 30 lokalit v k.ú. Řepy, konkrétní seznam a mapová situace je v příloze zadávací dokumentace. Účelem plnění je systematická a periodická kompletní péče o dětská pískoviště, herní prvky, sportovní prvky, mobiliář, pravidelné kontroly včetně zápisu, doplňování návštěvních řádů, provádění potřebných oprav s neprodleným odstraněním bezpečnostních defektů, úklid dětských hřišť, víceúčelových a ostatních sportovišť, zametání rozházeného kačírku dopadových ploch a jednorázové úkony (včetně havarijních případů) dle výzvy objednatele.

Stav řízení: zrušené
Druh: služby
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 2.10.2014
Odbor: Odbor životního prostředí a dopravy
Počet předaných dokumentací: 6

Vybraný dodavatel: -
Smluvní cena (bez DPH): - Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nabídková cena 90 %
dojezdový čas v havarijních případech po vyzvání objednatelem (v minutách) 10 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
CDV služby s.r.o 49356445 ano          
Sadovnický a zahradnický servis s.r.o 27404862 ano          
MOZAIK spol. s.r.o 49357999            
HORKA 444 s.r.o. 24808792            
Centra a.s. 18628966 ano          

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: -
Datum podpisu smlouvy: -

Důvod zrušení

Důvod zrušení: Zadavatel ruší výše uvedenou veřejnou zakázku podle bodu 10 výzvy S-ÚMČP17 015739/2014/1, na základě usnesení Rady městské části Praha 17
č. Us RMČ 000563/2014 ze dne 26.11.2014.

Vytvořeno: 5.12.2014