Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17

Základní údaje

Evidenční číslo: 22
Název: Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17
Popis: Jedná se o grafickou úpravu a tisk.

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 5.3.2012
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 39

Vybraný dodavatel: Print production s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 67 960,- Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nabídková cena 80 %
technická úroveň vzorku 10 %
estetická úroveň vzorku 10 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
SAMAB BRNO Group, a.s. 25524291/CZ25524291 ne       ne NPZ
Typograf s.r.o. 26727129/CZ26727129 ano 71 520,- Kč 83,154 6 ano  
Ivo Novák 15873943 ano 92 960,- Kč 62,949 17 ano  
Tiskárna Kaliba spol.s r.o. 26719509/CZ26719509 ne 81 480,- Kč 69,545 11 ano  
R-MEDIA, spol.s r. o. 48112135/CZ48112135 ne 86 960,- Kč 66,832 13 ano  
Ing. Vladimír Pokorný 40387194/CZ40387194 ne 89 000,- Kč 65,453 14 ano  
NAVA TISK, spol.s r.o. 45354162/CZ45354162 ne 78 420,- Kč 73,384 9 ano  
artEDIT, spol. s r. o. 47542829/CZ47542829 ne 77 920,- Kč 73,812 8 ano  
Print production s.r.o. 24753246/CZ24753246 ne 67 960,- Kč 96,986 1 ano  
Grafický ateliér H, s.r.o. 25773640/CZ25773640 ne 98 940,- Kč 72,881 10 ano  
Grafixon, s.r.o. 27409473/CZ27409473 ne 89 782,- Kč 78,274 7 ano  
Vydavatelství MAC, spol.s r. o. 27140351/CZ27140351 ne 65 400,- Kč 86,667 2 ano  
Iva Vodáková 12229385 ne 87 000,- Kč 64,138 16 ano  
Rozlet servis s.r.o. 24752843/CZ24752843 ne 66 000,- Kč 83,273 5 ano  
Reklamní ateliér AREA, s.r.o. 25625853/CZ25625853 ne 88 200,- Kč 65,153 15 ano  
CRS a.s. 28387741/CZ28387741 ne 65 600,- Kč 83,756 4 ano  
Karel Mráz 14985667 ne 85 000,- Kč 68 220,- 12 ano  
Mladá fronta a.s. 49240315/CZ49240315 ne 101 200,- Kč 55,70 20 ano  
SV, spol.s r. o. 25052772/CZ25052772 ne 69 680,- Kč 85,086 3 ano  
Siréna spol.s r.o. 61501603/CZ61501603 ne 94 340,- Kč 62,126 18 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17, Grafická úprava a tisk zpravodaje Městské části Praha 17, dodatek č. 1
Datum podpisu smlouvy: 25.6.2012

Vytvořeno: 28.6.2012