Sportovní centrum Řepy

Logo MČ

Vážení spoluobčané,

jak již jistě víte, datum otevření Sportovního centra Řepy (dále jen „SC Řepy“) není v tuto chvíli jednoznačně stanoveno. Není jakýchkoliv pochyb o tom, že Vy, občané, máte právo na informace ohledně důvodů, které tuto situaci zapříčinily a jistě se také ptáte, proč jsme Vás neinformovali dříve. Je skutečností, že jsme se až do této chvíle pokoušeli se zhotovitelem SC Řepy smírnou cestou vyjednávat o umožnění vstupu veřejnosti do SC Řepy. Vztahy byly natolik křehké a napjaté, že by zveřejnění níže uvedených informací pravděpodobně znamenalo konec nadějí na smírné řešení, nicméně plně chápeme i Vaše rozhořčení.

Je pravdou, že rozhodnutím stavebního úřadu došlo k prodloužení zkušebního provozu na 6 měsíců. Doposud probíhal zkušební provoz, zkoušky, testování a vše s tím spojené v režii zhotovitele. Naší snahou však bylo umožnit přístup veřejnosti do SC Řepy k nejzazšímu datu 1.12.2019. V tuto chvíli již víme, že se tak nestane, když na naší poslední výzvu ze dne 25.11.2019 reagoval zhotovitel tak, že nám sdělil zásadní nesouhlas s provedením zkušebního provozu od 1.12.2019 naší městskou částí, resp. jí založenou společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o. za účasti veřejnosti.

Samozřejmě tímto naše snaha nekončí a nadále hledáme možné cesty vedoucí k možnosti užívání našeho majetku, které nám zhotovitel v tuto chvíli odepírá. Jedním dechem rovněž dodáváme, že v případě, kdy za pomoci advokátů, kteří situaci nyní analyzují, dospějeme k závěru, že ze strany zhotovitele došlo k porušení smlouvy, hodláme v souladu se zákonem uplatňovat veškeré právní nároky, které nám náleží.

Vedení MČ Praha 17

Vytvořeno: 2.12.2019