Poškozené stromy v Řepích

Poškozený strom

Zeleň a životní prostředí je pro naši městskou důležitým tématem. Nereagujeme pouze na aktuální diskuse o změnách klimatu. Realizovali jsme úpravu sečení travnatých ploch, plánujeme vysazování nových stromů, rozšíříme pravidelnou zálivku zeleně.

Bohužel, ne každý si váží svého okolí.  Ruku v ruce s tím jde skutečnost, ke které v poslední době dochází v naší městské části, a u které zůstává rozum stát. Neznámý vandal poškozuje kmeny vzrostlých stromů. Prozatím jich má Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 zmapováno 14. Tento pachatel kůru odlupuje a tím systematicky ničí rostoucí dřeviny. Jedná se převážně o břízy. Jen u nákupního střediska v ulici Makovského jich je poškozených 8.

Nechali jsme proto vypracovat posudek a vyčíslit škodu. Znalecký posudek konstatuje, že u bříz bělokorých byly záměrně odstraněny korní a lýkové části okolo kmenů stromů což vedlo k zablokování fyziologických procesů. Ze získaného posudku vyplývá, že s ohledem na nízkou možnost regenerace můžeme označit toto poškození jako zásadní a fatální. Jakákoli nápravná opatření jsou s ohledem na velikost, věk apod., neopodstatněná a stromy bude nutné pokácet. Z uvedeného důvodu je způsobená škoda ve výši celkové hodnoty stromů, tzn. 136 037 Kč. Částka škody bude ještě navýšena, protože musí následovat adekvátní náhrada ekologické škody. Tedy výsadba cca 17 vzrostlých stromů s následnou 3 - 5letou péčí (výchovné a rozvojové práce).

K odhalení pachatele budeme nadále postupovat v součinnosti s Policií ČR.

Prosíme všechny všímavé občany, aby nám jakékoliv poškozené dřeviny ihned ohlásili na e-mail vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy Davida Zlatého: david.zlaty@praha17.cz. Jedině tak můžeme včas přistoupit k jejich záchraně.

Poškozený strom

Vytvořeno: 25.6.2019