Zápis do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

Předškolní vzdělávání je pro děti, kterým jsou do 31.8.2024 alespoň 3 roky. Tyto děti mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší tří let mohou být do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a dítě dovršilo 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu do mateřské školy dítě, které do 31. 8. 2024 dosáhne věku 5 let.

Všechny mateřské školy v Řepích mají společný školský obvod celého území Řep.
Zápis do mateřských škol probíhá dne 9. 5. 2024 od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.
Na území naší městské části je možno zapsat děti do níže uvedených mateřských škol:

 • MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123
 • MŠ Laudova se speciálními třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030
 • MŠ Socháňova, Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176
 • MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316

Podrobné informace a kritéria pro přijímaní dětí najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Pokyny pro rodiče:

 1. Stáhněte přihlášku a požadované formuláře. Dokumenty si můžete v nutném případě vyzvednout osobně.
 2. Zápis do mateřských škol probíhá dne 9. 5. 2024 od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.  a to jedním z následujících způsobů:
  • osobně nebo elektronicky do datové schránky školy nebo emailem s uznávaným el. podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail)
   Při odevzdání přihlášky dostanete potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte.
 3. Každá mateřská škola má stanovena kritéria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy. Na základě těchto kritérií budou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2024/2025. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je věk dítěte a jeho trvalé bydliště.

Výsledek zápisu bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy. Své dítě najdete pod registračním číslem, které jste obdrželi při odevzdání dokumentů.

Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku na vybrané mateřské škole, předejdete tím administrativní zátěži a komplikacím při přijímání dětí.

Vytvořeno: 16.2.2024