Pravidelná podzimní údržba hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha

Na hlavní vzletové a přistávací dráze 06/24 a souvisejících plochách bude v termínu od 16. 10. do 27. 10. 2023 probíhat pravidelná podzimní údržba. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a čtvrtou hodinou večer. Směr provozu je závislý na aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu.

Pravidelná údržba hlavní dráhy probíhá dvakrát ročně. Pro minimalizaci hlukové zátěže vždy mimo letní měsíce s ohledem na hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, které provoz na vedlejší dráhu ovlivňuje. Pro podobné případy nemá Letiště Praha jinou možnost. Situaci vyřeší až výstavba paralelní dráhy, která by v podobných případech převzala veškerý provoz. Práce jsou naplánovány tak, aby proběhly v co nejkratší době. Kromě běžné údržby dráhy a přilehlých ploch je v plánu i kontrola světelného zabezpečovacího zařízení a revizních šachet, pravidelné geodetické měření a další drobné práce.

Vytvořeno: 3.10.2023