Letiště Praha omezuje negativní hlukové vlivy spojené s narůstajícím leteckým provozem

Logo Letiště Praha

Letiště Praha s ohledem na současný nárůst leteckého provozu v České republice i v Evropě zavede další preventivní opatření k udržení stavu noční hlukové zátěže v městských částech Prahy a obcích v bezprostředním okolí letiště, které jsou dotčené leteckým provozem. Cílem opatření je snížit celkový počet nočních pohybů nad letištěm mezi 22:00 – 6:00 hodinami a více regulovat provoz ve zmíněném časovém pásmu, včetně zpožděných příletů a odletů z pásem navazujících. O přesné podobě konkrétních opatření bude Letiště Praha jednat se všemi zúčastněnými subjekty, a to zejména s  leteckými společnostmi a příslušnými orgány a institucemi státní správy, především s Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky a Ministerstvem dopravy. Některá opatření by mohla vejít v platnost  ještě v letošním roce, ostatní pak od letní sezóny 2019.

 „Letecký provoz nad celou Evropou, včetně pražského letiště, nadále roste a naší povinností je na tento růst provozní zátěže adekvátně reagovat. Proto jsme se rozhodli postupně přijmout taková opatření, která nám pomohou zajistit dlouhodobě efektivní regulaci hlukové zátěže v nočních hodinách. Jedná se o soubor konkrétních regulačních kroků, a to jak krátkodobých tak střednědobých, které jsme již začali projednávat s klíčovými subjekty státní správy a s leteckými společnostmi, a následně tak učiníme se zástupci okolních obcí,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. Jedním z klíčových opatření bude snížení počtu nočních pohybů a přísnější regulace zpožděných letů, které mohou negativně ovlivňovat noční hlukovou zátěž.

„Řešení vysoké hlukové zátěže v důsledku silnějšího leteckého provozu nad Evropou vnímáme jako jednu ze zásadních priorit. Do budoucna proto budeme v součinnosti s Letištěm Praha spolupracovat na provozních a technických opatřeních, která zamezí vyšší hlukové zátěži. Jedním z takových kroků budou opatření k minimalizaci negativních dopadů z důvodů celoevropské regulace toku letového provozu,“ říká Jan Klas, generální ředitel Řízení letového provozu České republiky.

„Budoucí kroky Letiště Praha v oblasti udržení stavu hlukové zátěže budeme z pozice regulátora podporovat. Jedním z takových kroků může být přísnější udělování a vymáhání sankcí za porušování letištních slotů, jakož i trvalá podpora pro používání tišších letadel,“ říká Vítězslav Hezký z Úřadu pro civilní letectví.

„Vážím si dobrých vztahů s okolními obcemi a cítím závazek naslouchat jejich požadavkům. K rozhodnutí přijmout nová opatření proto přistupujeme jako odpovědný soused s ohledem na kvalitu života a zdraví obyvatel v okolí letiště. Jsme přesvědčeni, že  odpovědný postoj vůči okolním obcím je nedílnou součástí našeho současného i budoucího fungování,“ doplňuje Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

S přísnější regulací nočního provozu začalo Letiště Praha už na jaře tohoto roku, kdy vstoupil v platnost nový ceník hlukových poplatků. Ten výrazně zvýšil poplatky za pohyby, tj. vzlety a přistání, prováděné hlučnějšími typy letadel v noční době. Opatření tak již nyní motivuje letecké dopravce k nasazování tišších letadel zejména v noční době nebo k úplnému přesunu takových letů do denní doby. Pozitivně letiště motivuje dopravce v oblasti hluku například také soutěží Nejtišší dopravce, která funguje již od roku 2006.

Veškeré změny, které se týkají regulace nočního provozu, patří k důležitým krokům vedoucím k naplnění strategie trvale udržitelného podnikání, které je součástí dlouhodobého rozvoje Letiště Praha.

Vytvořeno: 15.8.2018