Informace pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19 - II. kolo

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Informaci o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta ČR - II. kolo

Informační leták - Drive in

Informační leták - Zvláštní volební schránka

Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena izolace z důvodu onemocnění covid-19. V případě, že se volič nemůže ve dnech voleb dostavit do volební místnosti z jiného důvodu, než je nařízená izolace z důvodu onemocnění covid-19, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky příslušný úřad městské části nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 26. 1. 2023 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:

  • 777 497 060
  • 777 497 078
  • 777 497 082

Telefonní čísla jsou v provozu od 9 do 16 hodin s výjimkou:

  • pátku 20. 1. 2023, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 13 hodin
  • čtvrtku 26. 1. 2023, tj. posledního dne lhůty, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 20 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

  • jméno (jména) a příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu
  • adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá
  • telefonní číslo.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky proběhne v pátek 27. 1. 2023 od 8 do 22 hodin a v sobotu 28. 1. 2023 od 8 do 14 hodin.

Vytvořeno: 18.1.2023