Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2019

Znak Městské části Praha 17

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 23.1.2019 Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2019.

Rozpočet městské části je finančním plánem, jímž se řídí financování činností městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu.
Rozpočet městské části je zpracován ve vazbě na platné zákony a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášku Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Další informace naleznete v plném znění zde:

Vytvořeno: 5.2.2019