Zápis ze 7. zasedání Komise pro sportovní centrum Na Chobotě

Znak_MC.png Jednání se uskutečnilo 2. 11. 2017 v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy

Přítomni:

Jaroslav Bíro
Mgr. Jitka Synková
Miroslav Bartoš
Mgr. Václav Soukup
Tomáš Linhart
Jiří Masopust
Petr Stloukal
Ing. Pavel Vlach
René Podrázský

Omluven:

Mgr. Jaroslav Honzík

Hosté:

zástupce starostky Martin Marek
INFINIT s.r.o. – Michal Mareš, Jaroslav Pour, Ing. Arch. Petr Schwarzbech, Ing. Arch. Michal Fišer
Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

Projednání plánovaných změn budoucího provozovatele sportovního centra Na Chobotě společnosti INFINIT s.r.o.

Průběh jednání:

Starostka Mgr. Jitka Synková přivítala jménem předsedy všechny přítomné. Informovala členy komise o jednáních s firmou INFINIT, projektantem firmy SIAL i vedení MČ Praha 17. Na základě těchto jednání představí firma INFINIT s.r.o. členům komise poslední verzi navrhovaných změn v projektu. K těmto změnám je nutné se v komisi jasně vyjádřit.

1. Úpravy interiérů

Ing. Arch. Michal Fišer stručně představil hlavní změnu v celkovém barevném ladění interiérů haly z původní černo šedo bílé varianty doplněné chromem na doplnění odstíny béžové a hnědé s prvky dřeva, které je blíže základnímu záměru společnosti – přiblížení se přírodě.

Toto ladění se odráží ve všech částech komplexu včetně části hotelové. Hladké povrchy jsou nahrazeny strukturovanou dlažbou na podlahách i části stěn (bazénová část). V saunovém světě byly upraveny dispozice – hlučná část s barem a stolky je oddělena od tiché části vybavené hnědými relaxačními křesly. Celkově je celý prostor přehlednější, osvětlení tlumenější. sauny jsou každá jinak zaměřená a interiér tomu odpovídá (dřevo, solné cihly apod.)

S těmito úpravami souhlasilo všech 9 členů komise.

2. Doplnění prvků v bazénu

V návrhu je doplněno jedno boční schodiště, které by umožnilo vstup do zážitkové části dospělých bez přechodu přes dětskou část.

Prvky v zážitkové části pro dospělé: 3 lavice, 2 chrliče, 1hříbek, podhlavníky k lavicím, 1 oddělovací zástěna

Prvky v zážitkové části pro děti: výměna 1 skluzavka a vodní ježek za 2 původní prvky, nově přidána 1 lavice a 1 oddělovací zástěna.

Diskuse:
Mgr. Synková – je nutné budování druhého schodiště? Ubere hodně místa v oblasti drah.
p. Bíro – také prostor k průchodu se jeví jako úzký
IFINIT - smyslem bylo eliminovat průchod dospělých dětskou zónou do relaxační zóny, protože to mnoho lidí vnímá jako nekomfortní.
p. Linhart – bylo by možné ubrat lavici a zmenšení využít pro vstup
p. Bartoš – proč nejsou v bazénu žebříkové vstupy, které jsou prostorově výhodnější a méně rizikové, budou do relaxační zóny moci vstoupit i imobilní občané?
Mgr. Synková – určitě budou mít zájem, teplejší voda bude zajímavá a je tu pevná plošina pro vstup
p. Masopust – je tu alternativní možnost např. hydraulický bazénový zvedák Delfín, který je možné využít i na více místech
p. Marek – pevná plošina by tedy mohla být nahrazena mobilním zařízením
p. Mareš – není problém nahradit druhé schodiště žebříkem

V bazénové části budou doplněny tyto prvky:

  • v dospělé zážitkové části 3 lavice, 2 chrliče, 1hříbek, podhlavníky k lavicím, 1 oddělovací zástěna
  • v dětské zážitkové části výměna 1 skluzavka a vodní ježek za 2 původní prvky, nově přidána 1 lavice a 1 oddělovací zástěna.

Změny předložené komisi v bazénové části byly přijaty všemi 9 hlasy.

Komise doporučuje započítání všech navýšených investic do kalkulace nájemného provozovatele.

3. Změny ve venkovní části komplexu

p. Mareš shrnul vlastnosti antuky a problémy s její údržbou jak technické, tak organizační ( prašnost, vlhkost, omezená hrací doba atd.) Řešení se nabízejí dvě:

  • kobercový povrch se zásypem křemičitého písku
  • akrylátová stěrka na gumovém podkladu – dá se nastavit i rychlostní stupeň, životnost delší 20 – 25 let, nedrží se nepořádek, snadná údržba, gumová podložka zajišťuje pružnost (klouby sportovců), jediným negativem je malý dokluz

Diskuse:
p. Bíro – antuka zajišťuje nejmenší poškození kloubů, ale údržbově je opravdu náročnější, nebrání ani využití nafukovací haly na zimu
p. Bartoš – uvažoval někdo o možnosti travnatých kurtů?
p. Bíro – jsou velmi problematické na založení i údržbu
p. Marek - nové povrchy již zajišťují úroveň a kvalitu
p. Bíro – pokud se jedná o pravidelné sportování, jsou stále škodlivější

Z jednání se omluvil Ing. Vlach

Změny ve venkovní části, kde bude počet tenisových kurtů snížen ze 4 na 3 – přijato 8 hlasy.

Změna povrchu na tenisových kurtech z antuky na MAPEI – proti p. Bíro, zdržel se p. Linhart. Schváleno většinou hlasů.

Komise doporučuje změnu povrchu na tenisových kurtech z antuky na umělý povrch MAPEI
přijato většinou 6 hlasů.

Předseda Jaroslav Bíro poděkoval přítomným za účast, rozloučil se a ukončil jednání komise.

 

Praha 3. 11. 2017                        Zapsala: Zemanová

Schválil: předseda komise Jaroslav Bíro

 

Ověřila: Mgr. Jitka Synková

 

zapis7.pdf, soubor typu pdf, (488,99 kB)

Tisk Export článku do PDF