Zápis ze 3. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2014)

Znak_MC.png Jednání proběhlo dne 5.5.2014

Zápis ze 3. jednání KV 2014

Tisk Export článku do PDF