Zápis z 2. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2012)

Znak_MC.png Jednání proběhlo dne 17. 4. 2012

Zápis z 2. jednání KV 2012

Tisk Export článku do PDF