Zápis z 2. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2019)

Znak Městské části Praha 17 Jednání Kontrolního výboru proběhlo 12.2.2019

Přítomni:

Miroslav Bartoš, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Monika Čermáková (3 členové)
Bc. Iveta Kočová, DiS. (tajemnice výboru)

Omluveni:

Jiří Masopust

Program:

  1. Stanovení kontrol na následující období
  2. Složení skupin na provádění konkrétních kontrol

Průběh jednání:

K bodu 1
Kontrolní výbor stanovil provedení kontroly správnosti vyřizování petic a stížností v odboru Kanceláře starostky ÚMČ Praha 17.

K bodu 2
Kontrolní výbor provede kontrolu správnosti vyřizování stížností a petic v následujícím složení: Miroslav Bartoš, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Monika Čermáková.

Příští jednání Kontrolního výboru se uskuteční 12. 3. 2019 od 15:00 hod, Španielova 1280, Praha 17.

Zapsala: Bc. Iveta Kočová, DiS.

V Praze 14. 2. 2019

Schválil: Mgr. Martin Benkovič

Stáhněte si Zápis z 2. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF