Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.20
ze dne 24.09.2008

Usnesení ke znaleckému posudku , rodinný domek na pozemku p.č.XY, k.ú.Řepy

Rada MČ

I. projednala dopis pana XY bytem Čistovická,163 00, Praha - Řepy, který po předběžném jednání s odborem správy obecního majetku MČ Praha 17 souhlasí s náhradním bytem s možností odkoupení za svůj rodinný domek na pozemku p.č.XY, pozemek je ve vlastnictví MČ Praha 17, pronajatý současně s pozemkem p.č. XY ( zahrada ). Odhadní cena domku v roce 2003 - 1 000 000,- Kč.


II. schvaluje zpracování nového znaleckého posudku RD, v cenách 2008 soudním znalcem Ing.Václavem Myslíkem k odkoupení rodinného domku Městskou částí Praha 17 .


III. ukládá vedoucímu OSOM zadat zpracování znaleckého posudku a předložit RMČ.

Tisk Export článku do PDF