Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.12
ze dne 04.06.2007

Usnesení ke změně rozpočtu k 31.5. 2007

Rada MČ

I. projednala Změny rozpočtu k 31.5. 2007.


II. schvaluje rozpočtová opatření č. 23-32, mimo RO 28.


III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31.5.2007 k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13.6. 2007.

Tisk Export článku do PDF