Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.1
ze dne 22.04.2009

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30. 4. 2009 – DODATEK

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 25-33


II. ukládá Bc. B. Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 4. 2009- DODATEK  ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 5. 2009

Tisk Export článku do PDF