Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.14
ze dne 02.09.2009

Usnesení ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Péče o dětská a víceúčelová hřiště na území MČ Praha 17“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

předložený návrh smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a firmou Otakar Chládek – sadovnický a zahrádkářský servis Praha 6, roční cena plnění 391 076, - Kč.


II. SOUHLASÍ


III. POVĚŘUJE

p. starostku podpisem předmětné smlouvy o dílo, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF