Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.18
ze dne 05.11.2008

Usnesení ke slavnostní světelné vánoční výzdobě pro MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala znění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Slavnostní světelná vánoční výzdoba pro MČ Praha 17“


II. souhlasí s vyhlášením výzvy a ukládá  odboru KS zajistit a provést výběr nejvhodnějšího dodavatele


III. zmocňuje starostku podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem

Tisk Export článku do PDF