Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.7
ze dne 20.08.2008

Usnesení ke schválení smlouvy s dodavatelem kamerového systému -  KH servis spol. s r.o.

Rada MČ

I. bere na vědomí informaci o možnostech  a stavu jednání ve věci "Rozšíření kamerového souboru na území městské části Praha 17"


II. schvaluje předložené znění smlouvy s firmou KH servis spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 16, IČ: 45279748 - výše plnění 1 442 994 Kč včetně DPH


III. ukládá starostce Jitce Synkové smlouvu uzavřít

Tisk Export článku do PDF