Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.35
ze dne 27.06.2007

Usnesení ke jmenování vedoucího odboru občansko správního a stanovení jeho platu

Rada MČ

Rada projednání bodu odkládá s tím, že bude projednáno na příští RMČ a to na základě výsledku personálního a procesního auditu, bude-li v tu dobu jeho výsledek již znám.
Tisk Export článku do PDF