Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.4
ze dne 03.10.2007

Usnesení k zásadám pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 a rozpočtového výhledu do roku 2010 a Harmonogramu prací na sestavě rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008  a rozpočtového výhledu do roku 2010

Rada MČ

I. projednala Harmonogram prací na sestavě rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 a rozpočtového výhledu do roku 2010

II. schvaluje
1. Zásady pro sestavení rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 a rozpočtového výhledu
   do roku 2010
2. Harmonogram prací na sestavě rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008 a rozpočtového
    výhledu do roku 2010

III. ukládá všem odborům úřadu městské části (správcům kapitol) a správní firmě OPTIMIS, spol. s r.o. postupovat při tvorbě rozpočtu na rok 2008 a plánu hospodářské činnosti na rok 2008 dle těchto "Zásad".

Tisk Export článku do PDF