Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.1
ze dne 20.05.2009

Usnesení k žádosti Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218, Vondroušova 1215/36, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ

s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218, se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6 - Řepy ve výši Kč 500 000,-


II. UKLÁDÁ

ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF