Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.29
ze dne 28.01.2009

Usnesení k žádosti Společenství vlastníků pro dům Socháňova 1132-1134, Socháňova 1133, Praha 6 o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. souhlasí s převedením finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Socháňova 1132-1134, Socháňova 1133, Praha 6 ve výši 300 000,- Kč


II. ukládá ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou - prokuristku společnosti Optimis, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení v termínu do 2.2.2009

Tisk Export článku do PDF