Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.22
ze dne 28.01.2009

Usnesení k žádosti paní XY , Vondroušova čp. 1212 o úhradu finanční částky za pojistnou událost v bytě

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Vondroušova 1212 o úhradu finanční částky za pojistnou událost v bytě


II. schvaluje proplacení částky  za pojistnou událost, vytopením bytu deštěm, která nastala v bytě  v domě čp. 1212, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy


III. ukládá vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF