Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.22
ze dne 11.02.2008

Usnesení k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Nevanova čp. 1054, Praha 6 - Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1054/XY

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Nevanova 1054, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 3.patře, tj. 4.podlaží domu čp. 1054 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna pana XY,  který  s ní žije ve společné domácnosti.


II. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1054/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1053 - 1055 v ul. Nevanova, k.ú. Řepy - prodej IV. etapa


III. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 3.patře, tj. 4.podlaží  domu čp. 1054 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 8.5.1985 beze změn.


IV. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1054/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1053 - 1055 ul.Nevanova , k.ú. Řepy - prodej IV. etapa, na základě usnesení ZMČ č.15.6 ze dne 29.10.2008, kterým byl schválen prodej  bytové jednotky č.1054/XY  (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni paní XY a to takto: b.j. č.  1054/XY  paní XY  na  paní XY a pan XY

Tisk Export článku do PDF