Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.10
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti paní XY o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu v domě čp. 1261 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu v domě čp. 1261 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na vnuka , který s ní žije ve společné domácnosti.


II. schvaluje žádost

III. doporučuje ZMČ uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu o vzniku společného nájmu bytu paní XY a pana XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu č. 2993 ze dne 15.4.1998 beze změn.


IV. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.
Tisk Export článku do PDF