Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.27
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Makovského čp. 1143 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF