Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.21
ze dne 10.12.2007

Usnesení k žádosti paní XY, Galandova 1232 o obnovení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1232 v Galandově ulici, o obnovení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

II. schvaluje přihlášení pana XY, do obecního bytu  v Galandově ulici čp. 1232 v Praze - Řepích na dobu určitou do 31.12.2008

III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o vydání souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu a informovat správní firmu Optimis

Tisk Export článku do PDF