Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.23
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti paní a pana XY, bytem Galandova čp. 1240, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní a pana XY nájemců bytu o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1240 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1240 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF