Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.12
ze dne 17.09.2007

Usnesení k žádosti pana XY  změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného k bytu v  domě čp. 1145 v Makovského ul., Praha 17 Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce bytu v  domě čp. 1145 v Makovského ulici, o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a o změnu smluvního nájemného na regulované


II. schvaluje vystavení nájemní smlouvy od 1.10.2007 na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF