Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.20
ze dne 20.10.2008

Usnesení k žádosti pana XY, Jiránkova 1137 o prominutí poplatků z prodlení

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, Jiránkova 1137 o prominutí poplatků z prodlení


II. neschvaluje žádost o prominutí poplatků z prodlení 


III. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF